Klauzula przetwarzania danych osobowych - RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA w Warszawie.

Dysponujemy Państwa danymi osobowymi (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, telefon, e-mail) w wyniku współpracy, udziału w projektach lub wydarzeniach Teatru , w tym w procesie tworzenia rezerwacji.

Państwa dane używane są wyłącznie w celu realizacji naszych celów statutowych, tworzenia rezerwacji oraz w celu zawiadamiania o działalności FUNDACJI i Teatru XL. Nikomu nie przekazujemy zebranych danych osobowych.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Wgląd, zmiana i usunięcie Państwa danych są możliwe po uprzednim kontakcie pod adresem e-mail: rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com.